Beranda > Umum > NGARAMAL EUY, TAPI LAIN SOAL KIAMAT IEU MAH, SUMPAH!!

NGARAMAL EUY, TAPI LAIN SOAL KIAMAT IEU MAH, SUMPAH!!


ku Ari KPIN

Shio Embé

Palawargi sadayana, aya kajantenan nu kaétang teu ilahar di tempat prakték pribados, nyatana nu teu disangki-sangki, sing horéng bakating ku seueur nu badé nyuhungkeun bongbolongan, dugi ka pagelek-gelek payuneun lawang panto, sapertos nu nuju darémo pami kedah diparipaoskeun mah. Atuh, mang Bima Sakti Sutisna tukang sayur, mang Tugas Suprianto tukang tahu, mang Cecep Syamsul Hari tukang odading, mang Dedi Warsana tukang cuanki, pon bi Maulida Sri Handayani tukang jajamu, nu biasa ngalangkung payuneun rorompok nawiskeun daganganana tur tos ngajanten langgan, dugi ka teu tiasa anjog ka golodog. Nya sababaraha dinten ieu mah sim kuring téh mung tiasa neda sareng goréng gepuk waé da teu tiasa hojah..gep kurupuk deui..gep kurupuk deui…. Nu hawatos mah mang Darpan A. Winangun tukang ngamén, panginten disangkina seueur jalmi téh nu nuju ngantos kaparigelan anjeuna, da meni teu talangké gunjrang-genjreng béak karep mintonkeun sanés kanten haleuangan. Tebih ti sangkian, jalmi-jalmi téh sanés heman gening, atuh éta mang Darpan pada ngabalédogan ku sadayana. Nu nuju ngahuap géhu, malédog ku géhu, nu ngaranggé dudukuy, malédog ku dudukuy, nu ngaranggo waos palsu, malédog ku waos palsu masing ukey-ukeyan ogé ngalaanna. Pami teu disalametkeun mah ku Mang Jomblo Akut, hansip nu biasa jagi kaamanan lembur, duka bakal jantén kumaha éta mang Darpan.

Kajantenan éta téh henteu mung dugi ka dinya, duka saha nu ngabalakanana, ngan jalmi-jalmi jantén patorong-torong hoyong pada dipayunkeun ku pribados. Teu aya hiji ogé nu ngéléhan. Antukna, ku mang Jomblo Akut dibariskeun sajajar-sajajar dumasar kana shio-shiona séwang-séwangan. Tos kitu, unggal pupuhu dadakan ti unggal jajaran di sina babadantenan kanggo nangtosna saha nu bakal dipayunkeun. Nya lumayan ramé sababaraha waktos mah payuneun rorompok téh ku lagu hompimpah anu di-retro-keun.

Cindekna, aya wéh kasapuk ti sadayana yén kulawargi ti shio embé nu kaagéhan ngawitan. Pribados ogé jantenna téh éléh déét pami tos kieu mah. Mangkana palawargi sadaya, sanés pribados lanca-linci teu patuh kana aturan seni ramal, nanging ieu mah nyubadanan mufakat tina rempungan wanda hompihpah nu parantos kalaksanakeun. Mugia sadayana ngamaphum. Hatur nuhun.

Taaah…ayeuna saur tukang ramal. Urang rada bénténkeun sakedik mah bahasana nya.

Nu kaasup kana kulawarga shio embé, nyaéta jalma-jalma nu kabeneran gubragna ka alam dunyana aya dina mangsa-mangsa di handap ieu:

1. 24 Januari 1955 – 11 Februari 1956

2. 9 Februari 1967 – 29 Januari 1968

3. 28 Januari 1979 – 15 Februari 1980

4. 15 Februari 1991 – 3 Februari 1992

Jalma nu kaasup kulawarga shio embé, nyatana Yanti Sri Budiarti. Manéhna medal ka alam dunya nincak dina titi mangsa 07 Oktober 1967, boga ngaran shio : Lian Chi Bau Thi Hang.

Soal kasang-tukang ngaran Yanti Sri Budiarti jadi Lian Chi Bau Thi Hang, hasil ilapat nu kasasar ku uing bet ti balik waé si data-data-na téh, geus sababaraha kali dibalikan nga-download-na angger waé kitu. Malah, bakating ku panasaran da sieun nyalahan, éta modem nu dipake nyuksruk situs wangsit téh, ku uing geus dicolokeunana kana irung, kana ceuli, kana bujur, angger kitu deui-kitu deui. Malahan, nepi ka dibalikkeun gé awak uing dina keur nga-download-na, suku di kana taktak-keun, leungeun kana cangkéngkeun, diuk gé maké sirah da bujur tibuburanjat hanjat kana beuheung, welééééh… waé kitu, kadon érror antukna mah da indung suku teu tapis mencétan ‘mouse’.

Sing horéng jadol téh, mémang Lian Chi Bau Thi Hang nu jadi ngaran aslina, justru Yanti Sri Budiarti mah ngaran shiona. Naha bet kitu? Kapanggih sotéh sanggeus uing nga-email heula ka ki suhu Ay Ang Gong ménta bongbolongan, ku ki suhu diécéskeun yén Yanti mah da ‘kromosom’ aslina ti Nagri Awi. Baheula, karuhunna lunta ka nagri urang dina raraga nyingkahan panandasa ti Khubilai Khan. Hanjat ka Jawa Dwipa-na kagugusur ku ombak cénah, da tujuan sabenerna mah rék ka wewengkon Miami di nagri Mamang Sam. Héhéhéhé..paingan atuh ari kitu mah. Ngan, sigana mun baheula anjlogna tulus di nagri Mamang Sam, meureun pingaraneuna bisa jadi Beuty Anderson, Betty Baunty, Ketty Smith, atawa sabangsaning ngaran-ngaran artis. Da implengan téh, mun Yanti tulusna di Miami mah, bisa jadi manéhna nu ngabéntangan félem Miami Vice, atawa ka késting jadi batur maén James Bond si enol enol tujuh téa. Untung pisan atuh Agus Nasihin mun kitu mah.

Kitu tah ‘Lur. Ayeuna ngeunaan ramalan taun maung keur warga shio embé.

Keur sakabeh kulawarga shio embé, taun maung ieu bakal jadi taun anu pinuh ku hal-hal nu matak mincut haté. Masing ogé rupa-rupa parobahan nu kalalakon dina taun ieu hanteu dipikaresep ku warga shio embé, tapi dina mangsa nu lila bakal mawa kahadéan pikeun maranéhna.

Tah, Lian Chi, nu perlu ditengetan ku Lian Chi dina nyorang ieu taun, Lian Chi diharepkeun luwes dina mola mikir jeung sikep. Ieu hartina, Lian Chi kudu boga panarawangan tur sikep nu hade, optimis, tur ngajauhan watek syu’udzon.

Aya sababaraha parobahan penting di lingkungan gawé Lian Chi. Ampir sakabéh warga shio embé bakal meunang tanggung jawab anyar dina taun maung ieu. Lolobana mah mémang di lingkungan gawé, atawa pakumpulan-pakumpulan, riungan-riungan nu diilu ku warga shio embé. Sakabéh parobahan ieu hadéna dijieun tantangan pangbérag ku Lian Chi. Leuwih hadé, Lian Chi anu aktif narajang sakabéh tantangan éta kalawan bisa ngamangpaatkeunana. Naon nu ku Lian Chi dilakukeun taun ieu, bakal méré andil pikeun kasuksesan di taun kelenci.

Pikeun warga shio embé nu masih keur nyiar pacabakan atawa keur maguron, ‘keberuntungan’, ‘hoki’, ‘dewi fortuna’, bakal karasa antara bulan Maret atawa April. Ogé pikeun warga shio embé nu hayang ngaganti pacabakan, dina taun ieu bakal loba manggih kagénah, kareugreug, nu bakal kabukti mangpaatna dina jangka mangsa nu lila. Taun ieu mangrupa waktu nu hadé ogé pikeun ngaronjatkeun pangarti, pangaweruh sorangan. Saéstuna, tong dibalieurkeun sakumna hal-hal nu ngandung prospék nu alus pikeun karir.

Dina soal duit, Lian Chi, satemena kudu ati-ati di taun ieu mah. Aya sababaraha kalina dina taun maung ieu, Lian Chi bakal kagoda barangbeuli barang nu mahal pisan. Saéstuna Lian Chi meuweung-ngutahkeun heula. Peta nu gurung gusuh ukur ngabuahkeun rasa kaduhung jaga na, jeung duit anu geus ka hamburkeun éta, bakal hésé deui kagantina. Omat, tong asa-asa baé ménta bongbolongan ka manukna/ahlina.

Dina urusan rumah tangga, Lian Chi bakal rariweuh béda ti biasana. Masing ogé mawa kamonésan hadé. Lian Chi bakal remen dipéntaan bongbolongan ku dulur-dulur. Ogé Lian Chi bakal nyanghareupan sababaraha masalah laki-rabi anu ngabutuhkeun perhatian sagemblengna ti Lian Chi. Ngan sakabéh éta lamun dibarengan ku jejeg panceg tur kuat patékadan, bakal ngabuahkeun ogé rupaning kasempetan tur mangsa-mangsa nu nyenangkeun katut ngagumbirakeun bareng kulawarga. Kulawarga boga harti anu penting pisan pikeun warga shio embé mah.

Pon kitu ogé dina pasemonan jeung tatangga atawa lingkungan sosial séjénna, Lain Chi, bakal loba miboga kasempetan nu nyugemakeun jeung sakabéh babaturan. Tah, pikeun warga shio embé nu masih ‘kesepian’, nyorangan waé yeuh….di satengahing taun maung, bakal meunang ‘kejutan’ nu mawa kana kadariaan hirup. Dina soal karesep/hobi, tatanén alus pikeun dilakonan.

Sacarawalana, taun maung mangrupa taun anu ‘konstruktif’ pikeun warga shio embé. Sagala laku-lampah taun maung, ka petik hasilna ka ala buahna nu mucekil di taun kelenci.

(Kitu tah Bu Yanti.. saniskantena ieu mah mung tawis sono waé.. upami aya nu tiasa ngareugreugkeun manawi janten du’a, pami aya nu ngalewangkeun manawi janten keukeupeul kanggé matet urang sangkan salawasna emut kanu Kawasa..Salamna baé ka si Akang, mun ngajak ngarujak téh tong nuju sasih saum kituh, hehehehe…).

Halah..’Lur, cag heula nya. Nga-download ilapat anu ieu mah uing na capé pisan.. kudu ngaléngkahan heula sababarah shio.. Uing gé loba digelendeng kunu ngageugeuh shio naga, shio oray, katut shio kuda…tapi teu hariwang téh jaman ayeuna mah lumrah sugak-sogok.. Tinggal disogok wéh lah ku duit tina kenténg paranti meuli rujak nu nujuh bulan…heueuh da duit bener mah béak ku demit ti Bank Century.. Hayu ah..bisi katutuluyan.

(Hanca)

Iklan
 1. 10 April 2013 pukul 10:52

  Vor meiner Sex Cams gehe ich so richtig aus mir raus und mache genau das was er sucht und wird sich
  nicht einen aufgenommen Film ansehen, der zum Groteil uninteressante
  Szenen enthlt. Ginseng Dealers List KYGinseng Dealers List
  KYGinseng Dealers List KYGinseng Dealers List KYGinseng Dealers List KYGinseng
  Dealers List KYGinseng is a slow growing perennial plant with fleshy roots that is
  known to lengthen the winter.

 1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: